Blog

Facebook menja način na koji oglašivači određuju budžet oglasa

Velika promena dolazi do načina na koji oglašavate svoj sadržaj na Facebooku. Od septembra 2019. godine, sve Facebook kampanje će biti migrirane na optimizaciju budžeta kampanje. To znači da će oglašivači morati da odrede jedan budžet kampanje za sve skupove oglasa. Facebook će automatski distribuirati budžet na najuspješnije skupove oglasa, za koje važi da generišu […]
  • Posted by Jelena Aksentijevic
  • On February 7, 2019
  • 0 Comment
  • Read More